Rapporter om/med SocioEkonomiska Bokslut/Analyser

 

 

Ensam är inte stark - om arbetet mot gängkriminalitet i Västerås (2022) PDF

Vänd dem inte ryggen - Socioekonomisk analys av destruktiva subkulturer (2012) PDF

Att synliggöra det osynliga - En socioekonomisk analys av hedersrelaterat våld och förtryckPDF

Utanförskap och unga - En socioekonomisk analys av värdet av främjande öppen fritidsverksamhet för ungaPDF

Mot alla odds - tillsammans gör vi skillnad i orten (2021) PDF

Att återerövra det offentliga rummet - Fallet Hässelby Torg och en färdplan för framtiden (2019) PDF

En annan sida av Sverige - beskrivning och analys av EASAS (2019) PDF

Vi kan om vi vågar - fallet Södertälje (Sammanfattning) (2019) PDF

Vi kan om vi vågar - fallet Södertälje (2019) PDF

Herrgården 2013-2018 - Droppen som urholkar stenen (2019) PDF

Herrgården 2013-2018 - Constant dropping wears away a stone (2019) PDF

Tystnaden hos de många (2018-04-27) PDF

Rinkebymiljarden - en riktigt bra affär (2017-11-30) PDF

Orten bortom våldet - Kort (2017-09-10) PDF

Orten bortom våldet - Hela (2017-09-10) PDF

DROPPEN SOM URHOLKAR STENEN - Analys av Great Corners framgångsrika etablering i Langa (2016-09-20) PDF

FROM GOOD TO GREAT - En tillämpning av Lugna Gatans utbildningsmetoder i Great Corner/Langa/Cape Town (2016-02-01) PDF

What money can't buy - Project Playground (2015-03-01) PDF

Ensam är inte stark - Något om konsten att samverka och att leda samverkan (2016) PDF

ETT HALVFULLT GLAS? Nyanlända ur ett socialt investeringsperspektiv (2016-04-20) PDF

EN VINSTLOTT ELLER EN NITLOTT? - Ensamkommande flyktingbarn ur ett socialt investeringsperspektiv (2016-04-20) PDF

Se till mig som liten är - Socioekonomisk analys av mobbningens effekter (Webbversion 2016-05-20) PDF

Tänk längre - det lönar sig (2016-02-01) PDF

Passivitetens prislapp - En belysning av de socioekonomiska effekterna av våld i nära relationer (2015-04-20) PDF

13 teser - och några utmaningar om utanförskap (2015) PDF

Den ojämlika välfärden i Malmö ur ett socioekonomiskt perspektiv (2012-05-01) PDF

SÅ MYCKET BÄTTRE - Samordningsförbund 2.0 (2016) PDF

Att skapa ett liv: Arbetsprocessen att med scenarioteknik skapa kunskap om utanförskapets kostnader - fallet måttlig psykisk ohälsa (2015-03-01) PDF

1+1=3 - Trygghetens värde - om samverkan mellan skola och arbetsliv ur ett SocieoEkonomiskt perspektiv (2015-02-20) PDF

Att sila mygg och svälja elefanter: Det samhällsekonomiska värdet av samverkan och teknikstöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar (2015-01-15) PDF

Vägar till arbete: En Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden (2014-06-15) PDF

Handlaren mitt i byn: Socioekonomisk analys av satsning på långtidsarbetslösa vid ICA-MAXI i Geneta/Södertälje (2014-05-10) PDF

Teknikstöd i skolan: En Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden (2013-06-01) PDF

Trygghetens värde - Sociala risker ur ett ekonomiskt perspektiv (2013-04-20) PDF

Intoleransens pris - en socioekonomisk analys av vit makt-rörelsen och Kungälvsmodellen (2013-04-08) PDF

Sammanfattning av Intoleransens pris (2013-04-08) PDF

ATT INKLUDERA Utvärdering av United Actionprojektet ur ett socioekonomiskt perspektiv och ur ett samverkansperspektiv(2013-03-01) PDF

ATT BYGGA RELATIONER MED RESPEKT - Utvärdering av Stigprojektet ur ett socioekonomiskt perspektiv och ur ett samverkansperspektiv (2013-02-20) PDF

Det omöjliga tar bara något längre tid - Hovsjösatsningen ur ett socioekonomiskt perspektiv (2012-12-13) PDF

Det omöjliga tar bara något längre tid - Hovsjösatsningen ur ett process- och socioekonomiskt perspektiv (2012-10-15) PDF

Att gå bredvid - Utvärdering av Tierpsmodellen ur ett socioekonomiskt perspektiv och ur ett samverkansperspektiv (2012-09-20) PDF

Och alla dessa våra minsta… Om unga människor på glid och utanförskapets pris i Karlstad (2012-08-30) PDF

Gatumatematik - Om unga män på glid och utanförskapets pris i Nacka (2012-08-20) PDF

Gatuvåldets ekonomi Del 1 - Sammanfattning (2011-10-20) PDF

En skillnad som gör en skillnad - Utvärdering projektet mission possible (2011-06-15) PDF

ÄR DU LÖNSAM LILLE VÄN? - En socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden (2011-06-15) PDF

Gatuvåldets ekonomi Del 1 - Individer och förlopp (2011-05-17) PDF

De unga, utanförskapet och arbetsmarknaden - En socioekonomisk diskussion (2010-06-12) PDF

De deprimerade tonårsflickorna (2010-06-01) PDF

Underlag till: En socioekonomisk analys av Skolverkets samverkansprojekt (2009-11-01) PDF

1+1=3. Utvärdering av ITOK-projektet ur ett SocioEkonomiskt perspektiv och ur ett samverkansperspektiv (2008-10-15) PDF

Den osynliga och diffusa rehabiliteringspotentialen - översiktliga socioekonomiska kalkyler kring effekterna av framgångsrik rehabilitering inom ramen för samordningsförbund (2008-09-11) PDF

Ingenting hände…Socioekonomiskt bokslut för Lugna Gatan (2008-11-01) PDF

Inividen i centrum - Kort sammanfattning av Det är bättre att stämma i bäcken än i ån - (2008-05-13) PDF

Individen i centrum - Sammanfattning av och handledning till Det är bättre att stämma i bäcken än i ån - (2008-05-13) PDF

Det är bättre att stämma i bäcken än i ån - att värdera de ekonomiska effekterna av tidiga och samordnade insatser kring barn och unga - hela rapporten (2008-05-13) PDF

Den osynliga lönsamheten - Tullens beslag av heroin och amfetamin ur ett socioekonomiskt perspektiv (2008-04-30) PDF

Utanförskapets isbergseffekter - Socioekonomisk utvärdering av Livlinan i Österåker, ett projet för att fånga ungdomar på glid (2008-04-25) PDF

Socioekonomisk analys av projektet Kombinerad underhållsbehandling med Subutex och terapi (2008-04-17) PDF

Fyra räknesätt och ett bokslut - handbok i Socioekonomiskt bokslut (2008-02-19) PDF

Varje drogfri dag en framgång - SocioEkonomiskt Bokslut för Metadonprogrammet i Stockholm (2008-02-01) PDF

Bättre och billigare - SocioEkonomiskt Bokslut för de sociala arbetskooperativen Briggen och KOS (2007-06-15) PDF

Skräddarsydd rehabilitering - en lönsam historia. Utvärderinga av rehabiliteringsprojektet Gemet. (2007-06-14) PDF

Ur samhällets perspektiv - Hela rapporten om Vägen Ut! och Basta (2006-12-28) PDF

Ur samhällets perspektiv - Sammanfattning av rapporten om Vägen Ut! och Basta (2006-11-25) PDF

Ur samhällets perspektiv - En introduktion till SocioEkonomiska Bokslut (2006-11-25) PDF

Socioekonomiska bokslut som en metod att värdera sociala företag - Metodrapport (2005-05-02) PDF

 

 

Rapporter om kalkyler kring Samverkan och Samhällsekonomi

 

Löner det sig? En ekonomisk utvärdering av personligt ombudsverksamheten i Västmanland (2007-01-11) PDF

Det lönar sig - Ekonomiska effekter av verksamheter med Personligt Ombud (2006-01-11) PDF

Carina Persson - En ekonomisk analys av övervikt samt behandling av fetma (2003-02-20) PDF

Svempa Johansson - Missbrukare eller företagare? En ekonomisk skiss över de samhällsekonomiska effekterna av arbetskooperativet Basta. (2000-05-31) PDF

Sara Söderberg - kvinnan som bar själen på sin rygg. En ekonomisk och processmässig analys av samverkan i Nacka kring personer med rygg- nackbesvär (2000-03-21) PDF

RUTGER ENGSTRÖM - psykiskt sjuk eller missbrukare? En rapport om samverkan, vårdkedjor och ekonomi (991215) PDF

Eva-Britt Larsson, en person med psykosociala arbetshinder - En analys av de ekonomiska konsekvenserna av utebliven rehabiliteringssamverkan (991203) PDF

Vårdkedjor, psykiatrireformen och ekonomi - fallet Södertälje (980610) PDF